Tuyển dụng

Đào tạo 30-05-2020

Chương trình hội nhập ngày 14/05/2020

Tin tuyển dụng 25-02-2020

Tuyển dụng 3/2020: Vị trí Kế toán quản trị

Tin tuyển dụng 25-02-2020

Tuyển dụng 3/2020: Vị trí Chuyên viên Tuyển dụng

Tin tuyển dụng 06-02-2020

Thông báo: Tuyển dụng Thực tập sinh 2020

An Lập Phát 17-01-2020

Tất niên 2019: Xuân gắn kết – Tết yêu thương

Đào tạo 06-11-2019

Khóa học Huấn luyện An toàn lao động 2019 tại An Lập Phát