Hoạt động nội bộ

Hoạt động nội bộ 26-09-2020

22 NĂM AN LẬP PHÁT: Tương trợ mới tốt – Chia sẻ mới hay – Đồng hành là trách nhiệm

Hoạt động nội bộ 24-09-2020

KỈ NIỆM 22 NĂM AN LẬP PHÁT: Hội thao bóng đá mini

Đào tạo 30-05-2020

Chương trình hội nhập ngày 14/05/2020

An Lập Phát 17-01-2020

Tất niên 2019: Xuân gắn kết – Tết yêu thương

Đào tạo 06-11-2019

Khóa học Huấn luyện An toàn lao động 2019 tại An Lập Phát

Hoạt động nội bộ 02-10-2019

21 NĂM – CÙNG AN LẬP PHÁT VỮNG BƯỚC VƯƠN XA